Asbest laten verwijderen?

Heeft u een sloopproject? De kans is groot dat er bij de sloop asbest of asbesthoudende materialen vrijkomen. Denk bijvoorbeeld aan brandwerende isolatie, golfplaten, dakbeschot en asbesthoudende vloerbedekkingen. Sinds de invoering van het asbestbesluit is er bepaald dat deze materialen door een gecertificeerd bedrijf verwijderd moeten worden.

Asbestinventarisatie

Bij een sloopproject dient u altijd een melding te maken bij de gemeente. Deze zullen u vragen om een asbestinventarisatierapport. Een gecertificeerd (SC-530) bedrijf verzorgt deze. Wij regelen voor u de aanvraag hiervan. Aan de hand van de asbestinventarisatie wordt vervolgens de asbestsanering uitgevoerd.

Uitvoering onder streng toezicht

De uitvoering van de asbestsaneringswerkzaamheden staat altijd onder leiding van een deskundig toezichthouder asbestsanering, kortweg de DTA. Hij draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden volgens de strakke voorgeschreven procedures lopen. Er wordt continu nauwlettend gecontroleerd of er bij deze procedures asbestemissies vrijkomen. De relevante expertise en flexibiliteit waarover wij beschikken zorgen dat stagnatie en meerkosten in uw sloopproject controleerbaar blijven. De foto's geven een impressie van een asbestsanering.

Asbest in uw huis of pand?

Neem contact op