Asbest? We verwijderen het vakkundig voor u

Vraag een offerte aan

Bij sloopprojecten bestaat de kans dat er asbest of asbesthoudende materialen vrijkomen. Denk aan brandwerende isolatie, golfplaten, dakbeschot en asbesthoudende vloerbedekkingen. Sinds de invoering van het asbestbesluit moeten deze materialen door een gecertificeerd bedrijf verwijderd worden. Dat kunnen wij voor u regelen.

Asbestinventarisatie

Elke asbestsanering moet tegenwoordig gemeld worden bij de

gemeente, bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bij het Landelijk asbestvolgsysteem. De gemeente vraagt u vervolgens om een asbestinventarisatierapport, geleverd door een onafhankelijk, gecertificeerd bedrijf. Zo’n rapport kunnen wij voor u aanvragen. Aan de hand van de asbestinventarisatie stellen we een offerte op en voeren wij de asbestsanering uit.

logo ascert

Uitvoering onder streng toezicht

Asbestsaneringswerkzaamheden worden altijd uitgevoerd onder
leiding van een deskundig toezichthouder asbestsanering (DTA). Hij zorgt ervoor dat alle werkzaamheden volgens de strakke voorgeschreven procedures lopen. Er wordt continu nauwlettend gecontroleerd of er geen asbestemissies vrijkomen tijdens de sanering. Dankzij onze relevante expertise en flexibiliteit blijven de meerkosten voor asbestsanering in uw sloopproject controleerbaar.

Veilig van uw asbest af? Huur een vakman in!

Vraag vandaag nog een offerte aan