Privacyverklaring

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Op onze website bieden we u de mogelijkheid om uw contactgegevens achter te laten. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Kortweg komt het erop neer dat we uw gegevens alleen gebruiken om u informatie te kunnen verschaffen.

We verzamelen uw persoonsgegevens alleen als u ervoor kiest om ze aan ons beschikbaar te stellen via ons contactformulier. Uw e-mailadres administreren we zodat we weten dat u interesse heeft in onze diensten.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft. We gebruiken uw mailadres bijvoorbeeld om te reageren op uw vraag of verzoek. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. We delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt. De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Op onze website kan een zogenaamde
cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie-banner.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via onderstaand adres.

Contactgegevens

HP Demorec

Sandersweg 194 

6219NW Maastricht

043 - 35 200 48

info@hpdemorec.nl